Thập Tử Nhất Sinh

Địa điểm: Hanoi Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội)

Thời gian: 19:00 – 23:00 | 12/12/2020

Theo dõi sự kiện trên facebook tại: ĐÂY