LiveSpace Vietnam

Địa điểm: Hội trường L’Espace – 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian: 20:00 – 16/01/2021

Thông tin bán vé tại: ĐÂY

Thông tin sự kiện: ĐÂY